Οscar Hahn

La sociedad de los poetas muertos

Η εταιρεία των νεκρών ποιητών

Tan pronto muere un poeta cambia su vida

y se inaugura la sociedad de los poetas muertos

Los que nunca escribieron ni una linea sobre el poeta

denuncian a los que nunca escribieron ni una linea sobre el poeta

Los que votaron en contra de darle tal o cual premio

se lamentan de que jamas le dieran tal o cual premio

Los que rechazaron sus libros que se ha creido este poeta

se pelan por publicar sus libros que grande era este poeta

Los que brindaban de malas ganas el dia de su cumpleanos

organizan banquetes el dia de su cumpleanos

Los que evitaban saludarlo hasta en la puerta de su casa

proponen poner una planca junto a la puerta de su casa

Yo me sumo a la sosiedad de los poetas muertos

Despues de todo es la Parca la que los hace inmortales

y los muertos no nos pueden hacer sombra

Μόλις πεθάνει ένας ποιητής αλλάζει η ζωή του

και εγκαινιάζεται η εταιρεία των νεκρών ποιητών

Αυτοί που ποτέ δεν έγραψαν ούτε μία γραμμή γι αυτόν

καταγγέλουν εκείνους που δεν έγραψαν ποτέ μια γραμμή

γι ‘ αυτόν

Αυτοί που ψήφισαν ενάντια στην απόδοση εκείνου ή

του τάδε βραβείου

λυπούνται που ποτέ δεν του έδωσαν εκείνο ή το τάδε βραβείο

Αυτοί που απέρριψαν τα βιβλία του : τι νομίζει πως είναι αυτός

ο ποιητής

αγωνίζεται να τυπώσουν τα βιβλία του : τι μεγάλος ποιητής

ήταν αυτός

Αυτοί που προέπιναν με το στανιό την ημέρα των γενεθλίων του

οργανώνουν γιορτές την ημέρα των γενεθλίων του

Αυτοί που δεν τού έλεγαν ούτε καλημέρα όταν τον έβλεπαν

στην πόρτα τού σπιτιού του

προτείνουν να εντοιχισθεί μια πλάκα πλάι στη πόρτα

του σπιτιού του

Εγώ προστίθεμαι στην εταιρεία των νεκρών ποιητών

Στο κάτω της γραφής είναι η Μοίρα που τους κάνει αθάνατους

και οι νεκροί δεν μπορούν να μας επισκιάσουν

Μτάφραση : Ρήγας Καππάτος

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: